ประเมินครูผู้ช่วย 25 ก.ย. 2560

ประเมินครูผู้ช่วย 25 ก.ย. 2560
โรงเรียนปรางค์กู่ ได้ดำเนินการประเมินครูผู้ช่วย
จำนวน 13 คน 
วันที่ 25 กันยายน 2560 
ณ หอประชุมศรีปรางค์กิจเจริญไทย

คลิกเพื่อดูรูปทั้งหมด