ประเพณีแซนโฏนตา อำเภอปรางค์กู่ 2561

ประเพณีแซนโฏนตา อำเภอปรางค์กู่ 2561
วันที่ 5 ตุลาคม 2561 
ณ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

โรงเรียนปรางค์กู่ได้ร่วมกิจกรรมประเพณีแซนโฏนตา อำเภอปรางค์กู่ 2561
โดยจัดขบวนแห่อย่างส่วนงามอลังการ โดยมีครู นักเรียนชั้น ม.4 และ ปวช.1 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

คลิกเพื่อดูรูปทั้งหมด