ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2563

ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2563
วันที่ 15 สิงหาคม 2563
ณ หอประชุมศรีปรางค์กิจเจริญไทย

โดยมี ดร.จิตตนาถ  สิงห์โต ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่ เป็นประธานในการจัดประชุมครั้งนี้ โดยแบ่งผู้ปกครองนักเรียนออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงเช้า ประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่มาเรียนกลุ่มที่ 1 และช่วงบ่ายประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่เรียนกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูรูปทั้งหมด