ประชาสัมพันธ์ นักเรียนชั้น ม.2 และ ม.5 เตรียมตัว เลือก วิชา เลือกครูสอน IS

👉 ประชาสัมพันธ์ นักเรียนชั้น ม.2 และ ม.5 เตรียมตัวเลือก วิชา เลือกครูสอน IS
โดยลงทะเบียนในระบบ sgs ได้ที่ http://gg.gg/sgs-student-pk
✔✔เปิดให้ลงทะเบียนออนไลน์ใน วันที่ 5 -7 ก.ค.63
❌❌ปิดระบบในวันที่ 8 ก.ค.63 ❌❌