ประกาศ โรงเรียนปรางค์กู่ เรื่อง การขายพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีขายทอดตลาด ประจำปีงบประมาณ 2564

Spread the love
ประกาศโรงเรียนปรางค์กู่
เรื่อง การขายพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีขายทอดตลาด
ประจำปีงบประมาณ 2564

ไฟล์ประกาศ

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประมูลการขายทอดตลาดในครั้งนี้ สามารถติดต่อขอรับเอกสารการขายทอดตลาดที่ งานพัสดุ โรงเรียนปรางค์กู่ หรือ ดาวน์โหลดเอกสารที่ www.prangku.ac.th ในระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 8 มิถุนายน 2565 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 045 -697 -088