ประกาศ เรื่องการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1และม.4 และห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ นิติ-รัฐศาสตร์ ระดับชั้น ม.4 ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศโรงเรียนปรางค์กู่
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
และห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ นิติ-รัฐศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕


 

ใส่ความเห็น