ประกาศโรงเรียนปรางค์กู่ เลื่อนการประชุมผู้ปกครองนักเรียน

ประกาศโรงเรียนปรางค์กู่ เลื่อนการประชุมผู้ปกครองนักเรียน
📢📢ประกาศโรงเรียนปรางค์กู่  เลื่อนการประชุมผู้ปกครองนักเรียนในวันเสาร์ ที่ 26 ธันวาคม 2563 โดยไม่มีกำหนด จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา2019 (covid-19) จะคลี่คลาย 😷 😷 😷