ประกาศโรงเรียนปรางค์กู่ เรื่อง การขายพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีขายทอดตลาด ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศ โรงเรียนปรางค์กู่
เรื่อง การขายพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีขายทอดตลาด
ประจำปีงบประมาณ 2563

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประมูลการขายทอดตลาดในครั้งนี้ สามารถติดต่อขอรับเอกสารการขายทอดตลาดที่ งานพัสดุ โรงเรียนปรางค์กู่ หรือ ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1YSCs__yYTfg5n-234DmOb2Rd7XhEZ1Wl/view?usp=sharing ในระหว่างวันที่ 19 – 29 สิงหาคม 2564
วันประมูลขายทอดตลาดวันที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น.
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 045-697088