ประกาศแจ้งปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ

ประกาศโรงเรียนปรางค์กู่
ประกาศแจ้งปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ

โรงเรียนปรางค์กู่ ประกาศแจ้งปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2563 – 10 มกราคม 2564 โดยระหว่างหยุดนี้ทางโรงเรียนให้คุณครูและนักเรียน ยังมีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online) ปกติตามประกาศนี้