ประกาศหยุดเรียนภายใน ในวันที่ 14-15 ก.ย. 2563

ประกาศหยุดเรียนภายใน

          โรงเรียนปรางค์กู่หยุดจัดทำการเรียนการสอนในวันที่ 14-15 ก.ย. 2563 ให้นักเรียนศึกษาค้นคว้า เรียนตามอัธยาศัยที่บ้าน โรงเรียนจะดำเนินการจัดการเรียนการสอนชดเชยวันเวลาดังกล่าวต่อไป