ประกาศร่างขอบเขตของงานประกวดราคาก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ โรงเรียนปรางค์กู่

ประกาศร่างขอบเขตของงานประกวดราคาก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ โรงเรียนปรางค์กู่
ฉบับขอรับฟังคำวิจารณ์ ระหว่างวันที่ 11 – 16 ตุลาคม 2566

รายละเอียดดังเอกสารแนบ
ดาวน์โหลดคลิก
สารถส่งคำวิจารณ์ได้ในระบบ egp หรือ ส่งมาที่ อีเมล์ของโรงเรียน [email protected]