ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งยามรักษาความปลอดภัย

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งยามรักษาความปลอดภัย
ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ลำดับที่ 1 รายงานตัวและทำสัญญาจ้าง ในวันที่ 14 ก.พ. 66 เวลา 08.30 น. ณ ห้องธุรการ รร.ปรางค์กู่