ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
วิชาเอกสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 1 อัตรา
– วิชาเอกพลศึกษา จำนวน 1 อัตรา
– วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง แม่บ้าน จำนวน 1 อัตรา
📌 สอบวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมสีชมพู