ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานห้องการเงิน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานห้องการเงิน
📌📌ให้ผู้เข้าสอบทุกคนตรวจ ATK ก่อนวันสอบ ไม่เกิน 48 ชม.