ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.1 และ ม.4
ปีการศึกษา 2560

          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สอบวันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2560  สอบห้อง 225-226 
          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สอบวันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2560 สอบห้อง 225

ตารางสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4

ดาวโหลดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และไม่มีสิทธิ์สอบ

ดาวโหลดรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และไม่มีสิทธิ์สอบ