ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักเรียนห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนปรางค์กู่ ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ นักเรียนห้องเรียนพิเศษ
โรงเรียนปรางค์กู่ ประจำปีการศึกษา 2564
ห้องเรียนพิเศษ ม.1
ห้องเรียนพิเศษ ม.4 คณิต – วิทย์
ห้องเรียนพิเศษ ม.4 นิติ-รัฐศาสตร์
ให้นักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบ ตรวจสอบห้องสอบและเลขที่นั่งสอบของตนเอง
   ‍♂️นักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1
            ให้มาสอบในวันที่ 3 เม.ย. 64 เวลา 09.00 น.
   นักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.4 (คณิต-วิทย์, นิติ-รัฐศาสตร์)
            ให้มาสอบในวันที่ 4 เม.ย. 64 เวลา 09.00 น.