ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

สอบวันที่ 5 สิงหาคม 2563  

**แต่งกายชุดสุภาพให้เรียบร้อย

**นำบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ/บัตรประจำตัวประชาชน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง ครูผู้สอน  คลิ๊ก

ประกาศ ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2563