ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครูธุรการ ครูอัตราจ้าง และพนักงานขับรถ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ครูธุรการ ครูอัตราจ้าง และพนักงานขับรถ

สอบวันที่ 27 พฤษภาคม 2563  

**แต่งกายชุดสุภาพให้เรียบร้อย

**นำบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ/บัตรประจำตัวประชาชน

***สวมหน้ากากอนามัย ไม่สวมไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ 

คลิกเพื่อดูรายชื่อ ครูธุรการ

คลิกเพื่อดูรายชื่อ ครูอัตราจ้าง

คลิกเพื่อดูรายชื่อ พนักงานขับรถ