ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ม.1 ม.4 ปวช.1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ม.1 ม.4 ปวช.1
ปีการศึกษา 2562
——————–

ม.1 สอบวันที่ 5 เมษายน 2562อาคาร 2 อาคารสีม่วง และอาคาร 4

ม.4 และ ปวช.1 สอบวันที่ 31 มีนาคม 2562อาคาร 2 อาคารสีม่วง และอาคารการงานฯ

รายชื่อนักเรียนชั้น ม.1 คลิก

รายชื่อนักเรียนชั้น ม.4 และ ปวช.1 คลิก