ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน ม.ค.2563

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน

วิชาเอก ภาษาไทย คอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษ 
ประกาศ ณ วันที่ 13 มกราคม 2563

 

นายวุฒิสรณ์ พิชญสมบัติ

IDLine :: kruwuttktr