ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งครูธุรการ ครูอัตราจ้าง และพนักงานขับรถ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

ตำแหน่งครูธุรการ ครูอัตราจ้าง และพนักงานขับรถ

ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2563

ตำแหน่งครูธุรการ คลิก

ตำแหน่งครูอัตราจ้าง คลิก

ตำแหน่งพนักงานขับรถ คลิก