ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างเอกภาษาอังกฤษ และเอกบัญชี

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง เอกภาษาอังกฤษ และเอกบัญชี
รายละเอียด👉🏻 https://drive.google.com/…/1–qNcew3JKWUlLHRTnR9Xhuy4YX…