ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องสำนักงานห้องการเงิน

ประกาศประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องสำนักงานห้องการเงิน คลิ๊ก