ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่วิชาการ ม.ค.2561


ประกาศโรงเรียนปรางค์กู่
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานวิชาการ
——————————————————————–
ประกาศ ณ วันที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ.2561

ดาวโหลดประกาศ

นายวุฒิสรณ์ พิชญสมบัติ

IDLine :: kruwuttktr