ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน และพนักงานขับรถ ธ.ค.62

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน และพนักงานขับรถ

รับสมัคร ณ ห้องธุรการโรงเรียนปรางค์กู่ 
รับสมัคร วันที่ 6 – 7 มกราคม 2562

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม ตำแหน่งครู
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม ตำแหน่งพนักงานขับรถ