ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถ ม.ค.2561


ประกาศโรงเรียนปรางค์กู่
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานขับรถโรงเรียนปรางค์กู่
——————————————————————–
ประกาศ ณ วันที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ.2561

ดาวโหลดประกาศ