ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง และ ตำแหน่ง นักการภารโรง

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว


ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
วิชาเอก สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 1 อัตรา
วิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส์หรือกลุ่มอุตสาหกรรมศิลป์ จำนวน 1 อัตรา
ไฟล์ประกาศ : https://drive.google.com/file/d/1iMoP8ptLCYg5cLPbO5TeFdC-m1dpRAex/view?usp=sharing

ตำแหน่ง นักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา
ไฟล์ประกาศ : https://drive.google.com/file/d/1mtbbTiybtRU2ZK8QTpNU5A37D5Oqerpj/view?usp=sharing

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 – 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.00 – 16.00 น. (ในวัน/เวลาราชการ) ณ ห้องธุรการ โรงเรียนปรางค์กู่