ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง 3 อัตรา และแม่บ้าน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 13 – 14 พฤศจิกายน 2566
เวลา 9.00 – 16.00 น. (ในวัน/เวลาราชการ) ณ ห้องธุรการ โรงเรียนปรางค์กู่
– วิชาเอกสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 1 อัตรา
– วิชาเอกพลศึกษา จำนวน 1 อัตรา
– วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง แม่บ้าน จำนวน 1 อัตรา