ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยามรักษาความปลอดภัย จำนวน ๑ อัตรา

 

ตำแหน่ง  ยามรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา
ไฟล์ประกาศ :https://drive.google.com/file/d/18zuw_OfklMPLiEQJH7s78_qmRSOs74bD/view?usp=sharing
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 – 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 9.00 – 16.00 น. (ในวัน/เวลาราชการ) ณ ห้องธุรการ โรงเรียนปรางค์กู่