ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โรงอาหาร 500 ที่นั่ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โรงอาหาร 500 ที่นั่ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร 500 ที่นั่ง
โรงเรียนปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 1 หลัง  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)