ประกาศผลสอบเข้าศึกษาต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2562

ประกาศผลสอบเข้าศึกษาต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2562
——————

ประกาศผลสอบ ม.1 คลิกเพื่อดาวโหลด .pdf

ให้นักเรียนพร้อมผู้ปกครอง ในวันที่ 9 เมษายน 2562
(เตรียมเอกสารตามประกาศ)