ประกาศผลสอบเข้าศึกษาต่อ ม.4 และ ปวช.1

ประกาศผลสอบเข้าศึกษาต่อ ม.4 และ ปวช.1
——————

ประกาศผลสอบ ม.4 คลิกเพื่อดาวโหลด .pdf

ประกาศผลสอบ ม.4 (ต่อ) ปวช.1 คลิกเพื่อดาวโหลด .pdf

ให้นักเรียนพร้อมผู้ปกครอง ในวันที่ 9 เมษายน 2562
(เตรียมเอกสารตามประกาศ)