ประกาศผลสอบห้องเรียนพิเศษ ปี กศ.2560

ประกาศผลสอบห้องเรียนพิเศษ ปี กศ.2560

ให้นักเรียนปฏิบัติ ดังนี้

  1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้ผู้ที่สอบได้ลำดับที่ 1-30 นักเรียนพร้อมผู้ปกครองมารายงานตัว วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น.
  2. นักเรียนที่สอบได้ตัวสำรอง ให้รอโรงเรียนติดต่อไปในกรณีที่นักเรียนที่สอบได้ตัวจริงไม่มารายงานตัว วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2560
  3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้ผู้ที่สอบได้ลำดับที่ 1-10 นักเรียนพร้อมผู้ปกครองมารายงานตัว วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น.
  4. นักเรียนที่ไม่มารายงานตัวในวันและเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์

ประกาศ  ณ  วันที่  8  มีนาคม  พ.ศ. 2560

ดาวโหลดประกาศ

ดาวโหลดผลสอบชั้น ม.1 ดาวโหลดผลสอบชั้น ม.4