ประกาศผลสอบห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563 ชั้น ม.1 ม.4

ประกาศผลสอบห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

คลิกดูประกาศ

นักเรียนชั้น ม.1  ลำดับที่ 1 – 30
รายงานตัววันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ ห้องวิชาการโรงเรียนปรางค์กู่

นักเรียนชั้น ม.4 ลำดับที่ 1 – 24
รายงานตัววันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ ห้องวิชาการโรงเรียนปรางค์กู่

หมายเหตุ ไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์