ประกาศผลสอบห้องเรียนพิเศษ 2561

 

ประกาศผลสอบห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561

ผลสอบห้องเรียนพิเศษ ม.1 ดาวโหลด

ผลสอบห้องเรียนพิเศษ ม.4 ดาวโหลด

ให้ผู้ที่สอบได้ มารายงานตัวในวันที่ 16 มีนาคม 2561
08.30 -12.00 น. ณ ห้องฝ่ายบริหารงานวิชาการ

******ถ้าไม่มาในวันและเวลาดังกล่าว … ถือว่าสละสิทธิ์