ประกาศผลสอบห้องเรียนพิเศษ รอบสอง

ประกาศผลสอบห้องเรียนพิเศษ รอบสอง

ดาวโหลดรายชื่อผลการสอบ                  ดาวโหลดประกาศ 

  1. ให้ผู้ที่สอบได้ลำดับที่ 1-13 นักเรียนพร้อมผู้ปกครองมารายงานตัว วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560 เวลา 00 – 12.00 น. ณ ห้องวิชาการ
  2. นักเรียนที่ไม่มารายงานตัวในวันและเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์

                 ประกาศ  ณ  วันที่  27  มีนาคม  พ.ศ. 2560