ประกาศผลการสอบคัดเลือกและจัดห้องเรียนนักเรียนห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศผลการสอบคัดเลือกและจัดห้องเรียนนักเรียนห้องเรียนปกติ
ประจำปีการศึกษา 2565
**********************************************
แนวปฏิบัติในการมอบตัวคลิก

รายละเอียดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

ประกาศผล ม.1คลิก

ประกาศผล ม.4 คลิก

ประกาศผล ปวช.1 คลิก