ประกาศผลการจัดห้องเรียนชั้น ม.2 และชั้น ม.5 แผนการเรียนวิทย์-คณิต ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศผลการจัดห้องเรียนชั้น ม.2 และชั้น ม.5 แผนการเรียนวิทย์-คณิต
ประจำปีการศึกษา 2564

ผลการจัดห้องเรียนชั้น ม.2 

ผลการจัดห้องเรียนชั้น ม.5 แผนการเรียนวิทย์-คณิต 

📌📌ให้นักเรียนที่มีรายชื่อย้ายไปห้องใหม่ เข้ากลุ่มไลน์เพื่อรับข้อมูลข่าวสารจากครูที่ปรึกษาตามลิงก์ต่อไปนี้

ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3 ม.2/4 ม.2/5 ม.2/6 ม.2/7 ม.2/8 

ม.5/1 ม.5/2 ม.5/3 ม.5/4