ประกาศปิดและเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา2565

ประกาศปิดและเปิดภาคเรียน
ปิดภาคเรียน 1/65 วันที่ 4 ต.ค. 65
เปิดภาคเรียน 2/65 วันที่ 25 ต.ต. 65