ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร 500 ที่นั่ง 11 เม.ย. 62

โรงเรียนปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร 500 ที่นั่ง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร 500 ที่นั่ง โรงเรียนปรางค์กู่
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 
ระยะเวลาดาวน์โหลดเอกสาร ตั้งแต่วันที่ 11- 24 เมษายน 2562

กำหนดวันยื่นเสนอราคา วันที่ 25 เมษายน 2562