ประกาศประกวดราคาก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์โรงเรียนปรางค์กู่ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดราคาก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์โรงเรียนปรางค์กู่
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ระหว่างวันที่ 18 ตุลาคม – พฤศจิกายน 2566
ยื่นเสนอราคา วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566
รายละเอียดเพิ่มเติม ดังเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสารคลิก