ปฐมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.1 ม.4 ปวช.1 ปีการศึกษา 2562

ปฐมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.1 ม.4 ปวช.1 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนปรางค์กู่ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
เพื่อให้นักเรียนได้รู้แนวปฏิบัติ กฎระเบียบ ต่างๆ ภายในโรงเรียนจากรองผู้อำนวยการทั้ง 4 ฝ่่าย

คลิกเพื่อดูรูปทั้งหมด