ปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ปวช.3 ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ปวช.3 ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

กลุ่มงานระดับชั้น ปวช. ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ปวช.3 ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
โดยนักเรียนจะออกฝึกประสบการณ์ระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 – 20 กันยายน 2562
โดยมีผู้อำนวยการ นายยิ่งยง  นันทวณิชชากร เป็นประธานในการปฐมนิเทศครั้งนี้

คลิกเพื่อดูรูปทั้งหมด