บวชชีพราหมณ์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ วันแม่แห่งชาติ

บวชชีพราหมณ์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
โรงเรียนปรางค์กู่ ร่วมกับ ศพอ.วัดระกา (ต้นแบบ)
วันที่ 10 – 12 สิงหาคม 2561
ณ วัดระกา ตำบลพิมาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

คลิกเพื่อดูรูปทั้งหมด