ทำบุญตักบาตรวันชาติไทย และวันพ่อแห่งชาติ

กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ วันชาติไทย
และวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันที่ 5 ธันวาคม 2560
ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนปรางค์กู่

วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี นับเป็นวันสำคัญ
เพราะเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
และได้รับการประกาศให้เป็นวันพ่อแห่งชาติ
โดยมีคณะครู บุคลากร นักเรียนโรงเรียนปรางค์กู่ ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย

คลิกเพื่อดูรูปทั้งหมด

นายวุฒิสรณ์ พิชญสมบัติ

IDLine :: kruwuttktr