ทำบุญตักบาตรวันครบรอบ 50 ปี

ทำบุญตักบาตรวันครบรอบ 50 ปี

วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนปรางค์กู่ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร
วันครบรอบ 50 ปี โรงเรียนปรางค์กู่ โดย นายยิ่งยง นันทวณิชชากร ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่
ได้นำคณะครู บุคลากร นักเรียนโรงเรียนปรางค์กู่ ทำบุตรตักบาตร บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียนปรางค์กู่ คณะครูบุคลากร และนักเรียนให้ความร่วมมือในการร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน

คลิกเพื่อดูรูปทั้งหมด