ทำบุญตักบาตรปีใหม่ โรงเรียนปรางค์กู่ ประจำปี 2563

ทำบุญตักบาตรปีใหม่ โรงเรียนปรางค์กู่ ประจำปี 2563
วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563
ณ ถนนหน้าเสาธงโรงเรียนปรางค์กู่

คลิกเพื่อดูรูปทั้งหมด