ทัศนศึกษา ระดับชั้น ปวช. จังหวัดมุกดาหาร

ทัศนศึกษา ระดับชั้น ปวช. จังหวัดมุกดาหาร
วันที่ 15 ธันวาคม 2561

ณ วัดภูมโนรมย์ จ.มุกดาหาร และโรงงานน้ำตาลสหเรือง จำกัด

คลิกเพื่อดูรูปทั้งหมด