ทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2560

ทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนปรางค์กู่ จัดทัศนศึกษานักเรียน ม.1 – ม.6 และ ปวช.1-3
วันที่ 27 – 28 มกราคม  2561

คลิกเพื่อดูรูปทั้งหมด