ถวายเทียนเข้าพรรษา

ผู้บริหารพร้อมด้วยคณะครูเเละสภานักเรียนโรงเรียนปรางค์กู่
จัดกิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา

          วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ผู้บริหารพร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯและสถานักเรียนโรงเรียนปรางค์กู่ จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาเพื่อเป็นพุทธบูชาเนื่องในสัปดาห์วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีและสืบสานประเพณีเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาสืบไป

คลิกเพื่อดูรูปภาพทั้งหมด